Новини законодавства

16.01.2018

Пропонується зобов'язати всіх без винятку суб'єктів господарювання встановити платіжні термінали (включаючи платників єдиного податку), які продають товари (в т.ч. дистанційним способом) або надають послуги, забезпечити можливість безготівкових розрахунків з використанням терміналів і / або інших платіжних інструментів.

Відповідний проект постанови розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Суб'єкти працюють на загальній системі оподаткування, повинні будуть встановити платіжні термінали до 1 липня 2018 року. Платники єдиного податку другої та третьої груп з торговою площею до 20 кв. м, які працюють в містах, повинні забезпечити можливість безготівкового розрахунку до 1 січня 2019 року. Для «єдинників» другої і третьої груп з торговою площею до 20 кв.м. і для працюючих в селах торговців норма стане обов'язковою з 1 липня 2019 року. Спрощенці першої групи повинні обзавестися платіжними терміналами до 1 січня 2020 року.

Моніторинг установки платіжних терміналів буде здійснювати Державна фіскальна служба.

 

Джерело: FINCLUB.NET

09.01.2018

Із 01. 01. 2018 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16. 11. 2017 р. № 2210-VIII. Однак окремі його положення діятимуть із 01. 05. 2018, 01. 07. 2018 та 01. 01. 2019.

Згідно із «Прикінцевими та перехідними положеннями» цього Закону:

1. До 01. 07. 2019 розміщення акцій приватним акціонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинності цим Законом, може здійснюватися шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій такого акціонерного товариства заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може становити або перевищувати 150 осіб, а також серед акціонерів такого товариства.

2.Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом, є недійсними з дня набрання чинності цим Законом.

3. Усі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, окрім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, які здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

5. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» у частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

У разі якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов'язані привести статут й інші внутрішні документи у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Акціонерні товариства не зобов'язані вносити зміни до свого найменування у зв'язку з унесенням цим Законом змін до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Положення ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до публічних акціонерних товариств під час прийняття ними рішення про зміну типу товариства, за умови, якщо:

1) статутом такого товариства передбачено функціонування й створено наглядову раду та її комітети;

2) статутом такого товариства передбачено та сформовано наглядову раду шляхом кумулятивного голосування;

3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.

У разі прийняття публічним акціонерним товариством рішення про зміну типу товариства до такого акціонерного товариства вимоги щодо розкриття інформації, передбачені абз. 1 ч. 8 ст. 40 й абз. 1 ч. 4 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», застосовуються з дати прийняття ним рішення про зміну типу товариства.

8. Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:

• для публічних акціонерних товариств і банків - до 01 січня 2019 року;

• для решти акціонерних товариств - до 01 січня 2020 року.

9. Зміни, унесені цим Законом до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо відомостей, які додатково мають бути оприлюднені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, застосовуються до відомостей, що виникнуть після дня набрання чинності цим Законом.

Джерело: ЛІГА ЗАКОН

18.12.2017

Новий Трудовий кодекс включає 386 статей. Основні зміни, які очікують українців:     

Більша відпустка

Щоб наблизити вітчизняне законодавство до європейських норм, мінімальну відпустку планують збільшити з 24 до 28 календарних днів. Відпустка за свій рахунок може скласти тільки 30 днів на рік, а при звільненні, невикористана відпустка повинна бути оплачена.

Випробувальний термін

Згідно з новим Трудовим кодексом, випробувальний термін повинен становити не більше трьох місяців, а для робочих спеціальностей - один місяць. Якщо протягом випробувального терміну роботодавець приймає рішення звільнити співробітника, то він повинен попередити його як мінімум за три дні.

Без випробувального терміну зможуть приймати тільки неповнолітніх, демобілізованих з військової служби, переможців конкурсу на вакантну посаду, осіб, для яких це перше після навчання місце роботи, вагітних і матерів дітей у віці до трьох років.

При прийомі на роботу тепер буде недостатньо просто відмовити кандидатам, роботодавець повинен буде письмово пояснити причину відмови.
Ще одним нововведенням можуть стати електронні трудові книжки і скорочення Травневих свят. В запропонованій редакції Трудового кодексу планується залишити на Травневі свята тільки один вихідний - першого травня.

Спостереження за співробітниками

Якщо Трудовий кодекс буде прийнятий, то роботодавці зможуть законно стежити за робочим процесом своїх підлеглих за допомогою камер, диктофонів і т.д. Правда, є обмеження - перед використанням таких технічних пристосувань вони повинні попередити своїх співробітників.

У той же час, в законопроекті відсутній чіткий список тих галузей, де необхідно проводити відеофіксацію.

Робота на дому

Вперше, в українському Трудовому кодексі з'явиться стаття про можливість працювати на дому.

"При укладанні трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії", - сказано в законопроекті.

Якщо людина буде працювати на дому, за це йому буде нараховуватися стаж і цілком законна зарплата. Також, якщо українець працює на дому, він зможе вимагати у роботодавця компенсацію коштів за знос устаткування або ж вартість електроенергії.
 
Відсторонення від роботи

Збільшується список причин, за якими можуть припинятися трудові відносини:
• у випадках, які передбачені колективним або трудовим договором
• на час виконання працівником покладених на нього цивільних, державних або громадських обов'язків
• на час законного страйку, якщо працівник бере участь у такому страйку в передбаченому законом України порядку
• на час відсторонення працівника від роботи
• в інших випадках тимчасового звільнення працівника від виконання роботи
 
Звільнення

Перелік причин для звільнення також виріс: так, тепер можуть звільнити в зв'язку з незадовільним станом здоров'я, втратою працездатності та розголошенням комерційної таємниці.

"Якщо порушення правил прийому на роботу сталося з вини працівника, такий працівник може бути звільнений роботодавцем у цій підставі незалежно від можливості переведення його на іншу роботу", - йдеться в законопроекті.
 
 Причини для звільнення можуть виглядати наступним чином:

• За згодою сторін
• По закінченню терміну трудового контракту
• Заклик на військову службу
• У зв'язку зі скороченням штату
• Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
• Вступ силу вироку суду, яким працівник засуджений до позбавлення волі
• Виявлення невідповідності працівника займаній посаді
• Систематичне невиконання працівником обов'язків без поважних причин
• Прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин
• Неявки на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах
• Появи на роботі в нетверезому стані
• Вчинення розкрадання за місцем роботи
 
Джерело: Сегодня


Сторінки: 1 2 3 4 5 ... 24 Наступна


Структура компанії
Структура компанії
Фахівці Міжнародної консалтингової компанії «Бондар» вийшли на новий рівень якості та надійності, що надаються нами бухгалтерських послуг.
Наші клієнти
Наші клієнти
Клієнтами нашої компанії є підприємства і підприємці, зайняті в самих різних областях.
Bondar Company Group
Bondar Company Group
Компанії, що входять до Групи компаній Бондар забезпечують максимальну ефективність роботи зі своїми клієнтами.
Юридичні послуги підприємствам
Юридичні послуги підприємствам
Група компаній Бондар надає юридичні послуги: реєстрація та ліквідація підприємств Київ.