Консультації

27.10.2017

Державна регуляторна служба України спільно з Мінекономрозвитку за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) запустила пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю).

За допомогою пілотного модуля був автоматично сформований проект Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік на основі пропозицій самих органів державного нагляду і контролю.
Перевірити, чи включений конкретний суб'єкт господарювання в проект можна безкоштовно і без реєстрації на сайті (http://ias.brdo.com.ua/) пілотного модуля.

Пошук можливий по назві підприємства або за його кодом ЄДРПОУ.
Суб'єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до державної регуляторної службу України. Тоді перевірка такого підприємства буде проводитися відповідно до окремих річними планами органів державного нагляду (контролю).

Сайт: ЮРЛІГА

04.09.2017

Як відомо, протягом року бухгалтер подає до відповідних установ звітність – податкову, фінансову, статистичну, до різних Фондів та ін.  Відповідальність за порушення термінів подачі звітності регулюється відповідною структурою.
Що ж нас чекає в разі несвоєчасного подання звітності?

Порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи передбачає встановлення таких видів відповідальності як: фінансова, адміністративна та кримінальна.

При цьому податковими правопорушеннями вважаються протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Кодексами та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

До осіб, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень у зазначеній сфері, згідно із п. 110.1 ст. 110 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) належать: платники податків; податкові агенти та/або посадові особи платників податків, податкових агентів.

 

ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами, у т. ч. у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до п. 1 ст. 112 ПКУ не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Згідно п.1 ст.47 ПКУ відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть: юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи; фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом;  податкові агенти.

Відповідно до п.1 ст. 114 ПКУ, граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним ст. 102 ПКУ.

Згідно з п.1 ст. 102 ПКУ контролюючий орган, крім випадків, визначених п.2 ст. 102 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п.4 ст. 133 ПКУ, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Органи державної фінансової інспекції мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення на підставі ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року N 8073-X, зі змінами та доповненнями (далі - КУпАП) у випадках неподання звітності підконтрольними їй установами та суб'єктами господарювання.

Строки накладення адміністративного стягнення визначені ст. 38 КУпАП, а саме: адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Порушення термінів подання  податкової звітності

Відповідальність за порушення термінів подачі податкових декларацій (розрахунків) встановлена згідно ПКУ фінансова. Крім того, на посадових осіб підприємства може бути покладена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за порушення податкового законодавства.

Згідно статті 120 ПКУ передбачено штраф в розмірі 170 гривень за кожне таке порушення. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року караються штрафом у розмірі 1020 гривень.

Неподання (несвоєчасне подання) платником податків звіту про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог п.4 ПКУ карається  штрафом у розмірі 100 МЗП згідно п.3 ПКУ.

Неподання (несвоєчасного подання) платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п.4 ст.39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Згідно з частиною першою ст. 163 прим.1 КУпАП розмір адмінштрафу у разі вчинення правопорушення вперше – 5 – 10 нмдг (85 – 170 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення - 10 – 15 нмдг  (170 – 255 грн.)

Доцільно звернути увагу, що згідно статті 119 ПКУ за подання з порушенням встановлених строків податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (славнозвісний 1-ДФ) тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень. Передбачені п. ст. 119 ПКУ штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ. Зокрема, ст. 163 прим. 4 КУпАП, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, вперше – 2 – 3 нмдг (34 – 51 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення - 3 – 5 нмдг (51 – 85 грн.)

Порушення вимог подання звіту по ЄСВ

Несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування передбачає фінансову та адміністративну відповідальність.

Відповідальність за порушення термінів подачі передбачає штраф в розмірі 170 гривень за кожне таке порушення. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року караються штрафом у розмірі 1020 гривень.

Згідно з частиною першою ст. 165 прим.1 КУпАП розмір адмінштрафу у разі вчинення правопорушення вперше – 30 – 40 нмдг (510 – 680 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення - 40 – 50 нмдг  (680 – 850 грн.)

Порушення вимог подання звітності у Фонди

Згідно зі ст. 165 прим.4 КУпАП порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, тягнуть за собою накладення штрафу вперше – 8 – 15 нмдг (136 – 255 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення – 10 – 20 нмдг (170 – 340 грн.).

Згідно зі ст. 165 прим.5 КУпАП порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, тягнуть за собою накладення штрафу вперше – 8 – 15 нмдг (136 – 255 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення – 10 – 20 нмдг (170 – 340 грн.).

Згідно зі ст. 188 прим.1 КУпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів - тягнуть за собою накладення штрафу – 10 – 20 нмдг (170 – 340 грн.).

Порушення вимог подання фінансової звітності

Обов’язок подання фінансової звітності підприємствами органам, до сфери управління яких вони належать, регулюється Законом України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», неподання ж розцінюється порушенням законодавства з фінансових питань та притягується до адміністративної відповідальності посадових осіб.

Згідно з частиною першою ст. 164 прим.2 КУпАП  розмір адмінштрафу у разі вчинення правопорушення вперше – 8 – 15 нмдг (136 – 255 грн.) у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення - 10 – 20 нмдг  (170 – 340 грн.)

КУпАП не передбачено право органів державної податкової служби складати протоколи про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання фінансової, звітності платниками податків, але положеннями статті 234 прим. 1 КУпАП встановлено, що органи державної фінансової інспекції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164 прим. 2).
Варто пам’ятати, що у рамках здійснення заходів, передбачених Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.

Порушення вимог подання статистичної звітності

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб. 

Згідно з частиною першою ст. 186 прим.3 КУпАП  розмір адмінштрафу у разі вчинення правопорушення вперше – 3 – 5 нмдг (51 – 85 грн.) на громадян та 10 – 15 нмдг (170 – 255 грн.) на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення - 5 – 10 нмдг (85 – 255 грн.) на громадян та 15 – 25 нмдг (255 – 425 грн.) на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Наслідком за ухилення від сплати штрафу є притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до частини 1 статті 389 Кримінального кодексу України. Зокрема, ухилення від сплати штрафу карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк, а ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання відповідно арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Якщо у Вас виникли труднощі або просто не вистачає часу на своєчасне і точне ведення бухгалтерії, здійснення платежів і здачу звітності, звертайтеся в МКК «Бондар». Наша команда професіоналів із задоволенням допоможе заощадити ваш час та гроші!

  
Швець Василина 
Бухгалтер – експерт 
  
Міжнародна консалтингова компанія «Бондар» 
Надійна опора Вашого бізнесу!

04.09.2017

В процесі здійснення господарської діяльності юридичні особи та фізичні особи – підприємці укладають різного виду цивільно-правові та господарські договори. У свою чергу контрагенти з якими укладаються договори можуть бути як надійними, так і ненадійними.
Тому під час укладання договору підприємцеві потрібно перевіряти контрагента на благонадійність. Перевірка контрагента справа не затратна, але дозволяє убезпечити підприємця від небажаних наслідків.
На даний момент існує достатня кількість публічних сайтів, онлайн баз даних та реєстрів з яких можна дізнатися більшість інформації про вашого контрагента. 


Основні відкриті джерела інформації: 


1.      Пошук інформації в мережі інтернет через пошукові системи (Google, та інші)
Перед підготовкою до укладання договору, введіть назву контрагента в пошуковій системі та подивіться інформацію яка вас цікавить. Можливо якщо контрагент немає «гучних» справ та інших відгуків, в пошуковій системі підприємцю нічого не вдасться знайти про свого партнера. 


2.        Державні реєстри та онлайн бази даних 


2.1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
ЄДРПОУ - один із найбільших державних реєстрів у якому міститься практично вся інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Інформація з даного реєстру доступна безкоштовно на самому сайті. Крім того, є можливість замовити витяг, що надається на платній основі. Дізнавшись ідентифікаційний код юридичної особи ви зможете проглянути інформацію про дату заснування компанії, її юридичне місцезнаходження, інформацію про засновника (ів) та директора компанії (дата обрання, наявні обмеження) та іншу актуальну інформацію.

2.2. Спеціальні сайти Державної фіскальної служби України
-            Дізнайся більше про свого бізнес-партнера
http://sfs.gov.ua/ru/businesspartner
На сайті міститься інформація про те чи перебуває платник на обліку в податкових органах та інформація щодо наявності/відсутності податкового боргу.
-            Модернізований електронний сервіс ДФС «Електронний кабінет платника»
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
Сайт розпочав роботу у 2016 році в тестовому режимі та містить інформацію з реєстрів (дані взяття на облік платників, реєстр платників єдиного податку, дані реєстру платників ПДВ та інші реєстри). 


2.3. Єдиний державний реєстр судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua
Даний сайт є офіційним веб – порталом судової влади в Україні. До реєстру вносяться усі рішення судів України у цивільних, адміністративних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення та кримінальних провадженнях. На сайті можна зайти інформацію про наявність судових проваджень в яких бере участь контрагент.

Також потрібно мати на увазі: 


1.        При укладені договору потрібно запитувати та зобов’язувати контрагента надати: копії установчих документів, довідку зі статистики, виписку/витяг з ЄДРПОУ, копію свідоцтва платника ПДВ (якщо юридична особа є платником даного податку).

2.        При підписані договору між сторонами, як правило директор юридичної особи має право підписувати документи, проте можливе підписання документів за нотаріальною довіреністю або за завіреною належним чином довіреністю від юридичної особи (видається директором та завіряється печаткою), яка видається уповноваженому представнику.
При підписані документів директором потрібно дізнатися чи не обмежені його повноваження статутом  на підписання певних видів договорів або на певну суму. Тому перед підписанням договору краще ознайомитися із статутом контрагента та запросити витяг з ЄДРПОУ який краще за все має бути отриманий в день підписання договору.
Якщо договір підписується за довіреністю необхідно детально прочитати та ознайомитися з положеннями, що в ній містяться, а також звернути увагу на те коли закінчується строк дії даної довіреності.

3.        Якщо на роботи, що будуть виконуватися контрагентом за договором потрібна дозвільна документація, перед підписанням договору краще поцікавитися чи має право особа на здійснення діяльності на яку потрібно мати спеціальну правосуб’єктність – наявність ліцензій, дозволів, сертифікатів та інших дозвільних документів.
Отже, якщо при укладені договору ви будете дотримуватися даних порад, то зможете уникнути багатьох негативних наслідків у свої господарській діяльності. 


Сподіваємось, що перелічені вище поради допоможуть зекономити Ваш час та гроші!

Бурдейний Павло
Юрист
Міжнародна консалтингова компанія «Бондар»
Надійна опора Вашого бізнесу!
www.bondar.net.ua  

15 березня 2017 року у готелі «Русь» відбувся VI Всеукраїнський форум АСОЦІІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА» за сприяння та безпосередньої участі представників відомих юридичних фірм.

Доповідачами на Форумі були відомі постаті в сфері сучасної юриспруденції та економіки - як державні службовці, судді, депутати, науковці, так і практикуючі адвокати, керуючі партнери відомих юридичних компаній, а саме: заступник Міністра юстиції Гія Гецадзе, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, суддя Конституційного суду України Михайло Гультай, заст. Голови Господарського суду Харківської області Олексій Бринцев, суддя господарського суду м. Києва Оксана Блажківська, координатор Робочої групи з реформування процесуального законодавства Ради з питань судової реформи при Президентові України Віктор Короленко, народний депутат України VIII скликання Руслан Сидорович, керівник Головного управління юстиції у м. Києві Станіслав Куценко, Голова Державної служби з питань праці Роман Чернега, відомі адвокати Станіслав Скрипник, Леся Дубчак, Олександр Онуфрієнко та інші.

Всього на Форумі виступило понад 30 доповідачів, які в режимі живої дискусії ознайомили усіх учасників заходу з тими фундаментальними та революційними змінами, які наразі відбуваються в законодавстві в сфері юстиції і правосуддя та докорінно змінюють усталені уявлення в даній галузі.

Захід було розподілено на 5 сесій, впродовж яких розглядалися актуальні питання реформи у сфері юстиції, новації в цивільному праві та процесі, впровадження «електронного судочинства», он-лайн будинків юстицій, реформи виконання судових рішень, практики Європейського суду з прав людини щодо захисту права власності, проблемні питання та практика ВСУ у сфері договірного, сімейного та спадкового права, корпоративна реформа (прийняття Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» ), судова реформа, питання перетину фармацевтичної галузі і приватного права, перспективи використання медіації адвокатами та її правове регулювання в Україні.

Основними ідеями та проблемами, які було висвітлено на Форумі були наступні:


- Масштабне введення он-лайн сервісів в сфері юстиції (відмова від видачі паперових документів, перехід на електронний документообіг та надання послуг он-лайн, в тому числі й отримання актів цивільного стану (свідоцтв про народження, смерть, одруження, розлучення та ін.);
- Відкриття гостьового доступу адвокатам і нотаріусам до он-лайн сервісів актів цивільного стану, баз даних реєстрації місця проживання громадян, що, в свою чергу, полегшить адвокату подання позову, оскільки можна буде дізнатися місце проживання відповідача;
- Можливості он-лайн реєстрації. За 1 добу он-лайн можна зареєструвати свій бізнес (ФОП, ТОВ) – дані одразу будуть внесені в ЄДРПОУ з надісланням відповідної інформації до податкових органів та органів статистики;
- Скасування районних управлінь юстиції та створення бюро надання юридичної допомоги, які надаватимуть консультації громадянам з питань, які виникають під час користування он-лайн сервісами;
- Видача свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках;
- Проект «Шлюб за добу» (відтепер не потрібно буде чекати на офіційну реєстрацію шлюбу РАЦСом протягом 30 днів після подачі заяви);
- Право кожного громадянина на особисте звернення до Конституційного суду України зі скаргою про визнання закону чи його положення неконституційним. Реалізація права на звернення з індивідуальною конституційною скаргою буде передбачена новим Законом «Про Конституційний суд України», який перебуває на розгляді у ВРУ;
- Гуманізація в сфері пенітенціарної служби з урахуванням рекомендацій Європейського суду прав людини щодо дотримання прав людини під час поводження з в’язнями;
- Реформа у сфері виконання судових рішень (численні зміни, запроваджені новим Законом «Про виконавче провадження», введення інституту приватних виконавців, запроваджено можливість оскарження дій державних виконавців не лише стягувачем, але й третіми особами та боржником);
- Реформа у сфері адвокатури (підготовка нової редакції Закону України «Про адвокатуру»);
- Поступове запровадження проекту «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» (запровадження єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи - всі документи надсилатимуться до суду в електронному вигляді шляхом заповнення спеціально розроблених шаблонів процесуальних документів – аплікаційних форм, документообіг здійснюватиметься через електронну пошту, у кожного учасника судового процесу буде свій електронний кабінет, увійшовши до якого він зможе у будь-який зручний час дистанційно ознайомитися з матеріалами справи, оскільки в суді формуватиметься електронна версія справи, подання електронних доказів, які наразі мають повноцінний статус згідно проектів нових процесуальних кодексів). Перший пілотний проект наразі – це Київський районний суд м. Одеси, де починають втілювати зазначені нововведення.
- Майбутнє електронного суду – віртуальний суд та електронний суддя (суддя-анонім);
- Нові проекти процесуальних кодексів – ЦПК, ГПК, КАСУ у зв’язку із прийняттям нового закону «Про судоустрій і статус суддів», тексти яких докорінно відрізняються від нині діючих кодексів (введення поняття «малозначної справи», яка буде розглядатися в суді за спрощеною процедурою; введено новий вид доказу – електронний доказ; в ГПК вводиться такий доказ як показання свідків; підвищено вимоги до підстав забезпечення позову, введення дієвого механізму зустрічного забезпечення позову з метою перешкодити позивачу зловживанням його процесуальними правами та механізму відшкодування збитків відповідачу внаслідок застосування відносно нього заходів забезпечення позову; суд стає обмеженим у збиранні доказів; судова експертиза наразі не є обов’язковою, до висновку судового експерта прирівнюватимуться висновки фахівців у відповідній сфері). Більш детально з процесуальними змінами можна ознайомитися на сайті Ради з питань судової реформи.
- Формування принципово нового Верховного Суду України з метою створення єдиної судової практики (після завершення його формування всі правові висновки нині діючого ВСУ будуть вважатися недійсними);
- Запровадження в адвокатську практику такого інституту як медіація, яка є альтернативою судовим спорам і має ряд переваг, порівняно з судовим розглядом справи: добровільність процедури, нейтральність, економія коштів і часу, рівність сторін, неофіційність процедури. Закон «Про медіацію» вже прийнято за основу у ВРУ – це крок щодо наближення України до європейських стандартів, передбачається, що медіація повинна стати самоврядним інститутом із сертифікацією і обов’язковим попереднім навчанням спеціалістів.

На завершення Форуму його організатори провели дуже цікавий практичний кейс «Вирішення цивільного спору із застосуванням медіації», під час якого продемонстрували присутнім механізм застосування медіації адвокатом на прикладі конкретного спору.

В цілому, даний весняний Форум ААУ можна охарактеризувати як досить інформативний та пізнавальний, оскільки попри відведені кожному доповідачу короткі 15 хвилин часу для доповіді і запитань, вони зуміли донести слухачам можливий максимум нової, революційної та корисної інформації з тих тем, які готували, хоча для глибшого ознайомлення з реформами, які підготували наші законодавці, необхідно витратити досить значний час. Тому, щоб встигнути за тими фундаментальними змінами, які щодня і щогодини відбуваються у нашому законодавстві, варто згадати слова з твору відомого англійського письменника Люїса Керрола: «Якщо хочеш залишитися на місці, потрібно бігти з усіх ніг, але якщо хочеш просуватися вперед, потрібно бігти у два рази швидше».


Ксенія Кіщак
Головний юрисконсульт

Міжнародна консалтингова компанія «Бондар»
Надійна опора Вашого бізнесу!
www.bondar.net.ua
Керівник держпідприємства "Прозорро" Надія Бігун розповіла про своєрідні "граблі", на які зазвичай наступають більшість новачків та дала поради як їх уникнути.


З самого початку команда ProZorro ставила собі за мету залучити якомога більше нового бізнесу до публічних закупівель. Було зрозуміло, що для того, щоб подолати корупцію, недостатньо лише перевести процес закупівель з паперу в електронну систему ProZorro. І замало лише зробити цей процес максимально прозорим та контрольованим. Критично важливим було залучити на кожну закупівлю прийшли "нових", сумлінних бізнесменів, які раніше не брали участь у державних тендерах.

Команда ProZorro зробила багато для того, щоб відстежити цікавий тендер та подати пропозицію стало надзвичайно легко, а також зменшила кількість документів, які замовник має підготувати разом з пропозицією. Сьогодні це в середньому 3 документи згідно ст. 17 Закону України "Про здійснення публічних закупівель" (далі — просто Закон). При цьому майже всю інформацію про компанію-учасника замовник самостійно перевіряє в відкритих реєстрах. Загалом зараз підготовка пропозиції для участі в тендері займає у досвідчених учасників близько 15 хвилин.

Як результат — в публічних закупівлях з'явилося багато нових бізнесменів, які почали працювати з державою вперше: для них це новий ринок та новий досвід. Тому, щоб цей досвід був кожного разу успішним ми пропонуємо вашій увазі 5 простих порад, які допоможуть новому бізнесу перемагати в тендерах.

1. Вивчайте правила гри
Всі закупівлі поділяються на дві великі частини — допорогові та понадпорогові закупівлі. Ключова різниця в тому, що перші не підпадають під дію Закону "Про публічні закупівлі" і проводяться за досить гнучкими правилами. Замовник сам визначає, який перелік документів бізнес має надати для участі в торгах. Але і в першому, і в другому випадку є фіксовані строки на запитання, подачу пропозицій і оскарження, тож дуже важливо виконувати все вчасно. Зазначимо, що спеціально для новачків на платформі ProZorro створено безкоштовний навчальний курс.

2. Ретельно перевіряйте надану вами інформацію
Дуже часто причиною відхилення пропозиції стає незначна довідка, випадково забута при подачі документів. Всі ми люди, і менеджер, який готує пропозицію, може втомитися, розгубитися і т.д. Тому більшість досвідчених учасників роблять дворівневу перевірку: один менеджер готує пакет пропозиції, інший по заздалегідь підготовленому реєстру перевіряє першого. Як то кажуть, одна голова добре, а дві — краще!

3. Дотримуватись всіх формальних вимог при подачі документів
Досить часто замовники відхиляють пропозиції з формальних причин, наприклад невірно завірена довідка, або не надано підтвердження на використання персональних даних, або не всі сторінки аналогічного договору і т.д.
Важливо зрозуміти, що немає серед вимог важливих і не дуже. Якщо ви не встигли до завершення періоду подачі пропозицій надати якийсь документ, як би замовник не хотів з вами укласти договір, скоріше за все він не зможе цього зробити.

 4. «Не мовчати»
Не мовчіть! Якщо ви побачили в тендерній документації невиправдано завищенні вимоги, то у вас є як мінімум 4 варіанти:
а) звернутися з питанням до замовника, чому він сформував вимоги саме так;
б) звернутися з вимогою змінити тендерну документацію;
в) подати електронну скаргу до комісії по оскарженню (для "допорогів") або Антимонопольного комітету (для понадпорогових закупівель);
г) або не приймати участь і віддати перемогу в тендері конкуренту.
Статистика доводить, що замовники беруть до уваги більшість зауважень.

5. Боротись до останнього
Трапляється, що конкурент демпінгує на аукціоні, або просто має кращу від вас пропозицію. Але це зовсім не означає, що він переможе в торгах. Уважно вивчіть пропозицію конкурента, можливо вона не повністю відповідає вимогам замовника. Навіть після того, як замовник надсилає комусь з учасників закупівлі повідомлення про намір укласти договір, у вас є можливість оскаржити та відмінити таке рішення. Підготуйте скаргу юридичною мовою (обгрунтовно, з посиланням на Закон та умови закупівлі).

#prozorro #держзакупівлі #бізнес

За матеріалами: Діло


Сторінки: 1 2 3 Наступна
Структура компанії
Структура компанії
Фахівці Міжнародної консалтингової компанії «Бондар» вийшли на новий рівень якості та надійності, що надаються нами бухгалтерських послуг.
Наші клієнти
Наші клієнти
Клієнтами нашої компанії є підприємства і підприємці, зайняті в самих різних областях.
Bondar Company Group
Bondar Company Group
Компанії, що входять до Групи компаній Бондар забезпечують максимальну ефективність роботи зі своїми клієнтами.
Юридичні послуги підприємствам
Юридичні послуги підприємствам
Група компаній Бондар надає юридичні послуги: реєстрація та ліквідація підприємств Київ.